Skilsmisse

Ifølge loven kan par, der skal skilles, og som er lejer hos én af boligorganisationer, få fortrinsret. Følgende betingelser er gældende:

  • Fortinnet gives kun til den fraflyttende part
  • Der skal være fælles hjemmeboende barn eller børn under 18 år
  • Fraflytning skal skyldes separation, skilsmisse eller brudt parforhold
  • Fælles hjemmeboende barn eller børn under 18 år, skal fortsat blive boende hos den forælder, som bliver boende i den nuværende bolig i boligorganisationen
  • Der gives kun fortin til boliger i samme boligorganisation
  • Der gives kun fortrin i op til 1 år

Alle betingelserne skal være opfyldt, for at få fortrin.

 

 

 

Vær opmærksom på

Såfremt du opfylder kriterierne, skal du kontakte en af boligorganisationerne, som vil registrere fortrinnet på din ansøgning.