Kronisk gangbesværet eller min. 70 år.
Herning Kommune har en aftale med Boligselskabet Fruehøjgaard om fortrinsret til tilgængelighedsboliger, for ansøgere med kronisk gangbesvær eller for ansøgere på min. 70 år.

Aftalen gælder for tilgængelighedsboliger i Afdeling Fruehøj (90 boliger) samt Afdeling Brændgårdsparken (42 boliger).

For at få fortrin, skal følgende være opfyldt:

  • Du skal være min. 70 år

eller

  • Du eller din ægtefælle/samlever eller hjemmeboende børn skal være kronisk gangbesværet

Når du får tilbudt en bolig med fortrinsret på grund af gangbesvær, skal du kunne dokumentere det med en lægeattest.