Krav for studieboligerStudieboliger er for unge under uddannelse eller andre unge med et særligt behov.
Et af nedenstående kriterier skal være opfyldt, for at du er berettiget til en studiebolig:

  • Du er i gang med en SU-berettiget uddannelse.
  • Du er i lære, traniee eller har en elevplads.
  • Du kan dokumentere minimum 20 timers ugentlig skolegang i dagtimerne. Det gælder også uddannelser, der ikke er SU-berettigede (fx. produktionsskole og sprogskole).
  • Du er i gang med et praktikophold eller lignende, hvor dette er et krav for optagelse på en uddannelse. Praktikophold og andet kan dog kun godkendes som dokumentation for 1 år.
  • Du er ung og har et særligt behov (dokumenteres af fx. en sagsbehandler ved kommunen).

Alle ansøgere kan komme på venteliste til studieboliger uden at fremsende dokumentation for uddannelse. I det øjeblik du bliver tildelt en bolig, skal du fremsende dokumentationen, som skal godkendes af boligorganisationen.

Det er en forudsætning, at du som ansøger er under uddannelse - det er ikke nok, at din samlever er under uddannelse.

Udlejning af studieboligerVi udlejer alle studieboliger ud fra den gældende lovgivning, hvor alle almene boligorganisationer skal have to ventelister: Den almindelige venteliste og den interne venteliste.

Den almindelige venteliste er for udefrakommende ansøgere, der ikke er beboer hos en af boligorganisationerne på den fælles venteliste. På den almindelige venteliste står også de personer, som er beboere hos en af boligorganisationer, men har boet der i mindre end et år.

Den interne venteliste er for lejere, som allerede bor hos en af boligorganisationerne på den fælles venteliste og som har boet der minimum et år.
Er du lejer hos FællesBo, Boligselskabet Fruehøjgaard eller Bomidtvest, er det derfor vigtigt, at du kontakter os, så vi kan registrere det på din ansøgning.


Ansøgerne på den almindelige venteliste og den interne venteliste bliver placeret på ventelisten ud fra den dato, der registreres ved oprettelse af ansøgning - også kaldet anciennitetsdato.


Alle boliger udlejes efter følgende prioritering:1. Ansøgere med særlig fortrinsret (se mere under fortrinsret studieboliger)
2. Ansøgere fra samme afdeling (interne venteliste)
3. Ansøgere fra samme boligorganisation (interne venteliste)
4. Ansøgere fra de andre boligorganisationer på den fælles venteliste (interne venteliste)
5. Ansøgere der ikke har en bolig hos en af boligorganisationerne på den fælles venteliste 

Vær opmærksom på

Hvis du flytter, er det vigtigt, at du ændrer din adresse på din ansøgning. Hverken postvæsnet eller folkeregistret oplyser om adresseændringer.