Senior

Seniorboliger er forbeholdt personer over eksempelvis 60 år. Ofte må du heller ikke have hjemmeboende børn for at komme i betragtning til en sådan bolig.

Seniorbofællesskaber udlejes efter særlige regler, som er vedtaget i den enkelte afdeling.

Har du et særligt behov for en ældre- eller handicapegnet bolig, skal du henvende dig til din kommune. Det er her, at ældre- og handicapegnede boliger tildeles.

undefined