Herning Kommune har en aftale med boligorganisationerne om fortrinsret for ansøgere i beskæftigelse. Aftalen gælder for Brændgårdsparken, Sønderager og i afdeling 024 Valdemarsvej/Thyrasvej.

For at være berettiget til fortrinnet, skal du opfylde følgende kriterie:

  • Du skal have fast arbejde (uden tidsbegrænset ansættelse)

Når du får tilbudt en bolig med fortrinnet I beskæftigelse, skal du kunne dokumentere fast arbejde - i henhold til reglerne. 
Det er dig som ansøger, der skal opfylde kravene til beskæftigelse og ikke din  ægtefælle/samlever.

Du skal betale normalt gebyr for at stå på ventelisten. Du kan maksimum få 3 tilbud med dette fortrin.

Ordningen omfatter årligt max. 8 boliger i Brændgårdsparken, 15 boliger for Sønderager og 20 boliger i afdeling 024 Valdemarsvej/Thyrasvej.

Fortrinnet gælder ikke for boliger beliggende i stueetagen for afdeling Sønderager og Valdemarsvej/Thyrasvej.