Akut samlivsophør

Herning Kommune har en aftale med boligorganisationerne om fortrinsret til ansøgere som skal skilles, separeres eller flytte fra hinanden. Aftalen gælder for et bestemt antal boliger, og gælder ikke for nuværende lejere hos FællesBo, Boligselskabet Fruehøjgaard eller Bomidtvest.

Følgende betingelser skal være opfyldt, før du kan få fortrin:

  • Du og din samlever skal have fælles hjemmeboende børn under 18 år
  • Du om din samlever skal have haft fælles adresse i min. 1 år inden for de sidste 3 måneder
  • Du skal være bosat i Herning Kommune
  • Du og din samlever skal være i akut samlivsophør

Ovenstående skal dokumenteres ved tildeling af bolig.

Du skal betale normalt gebyr for at stå på ventelisten. Du kan maksimum få 3 tilbud med dette fortrin.

Vær opmærksom på

Såfremt du opfylder kriterierne, skal du kontakte en af boligorganisationerne, som vil registrere fortrinnet på din ansøgning.