Vi udlejer alle familieboliger ud fra den gældende lovgivning, hvor alle almene boligorganisationer skal have to ventelister: Den almindelige venteliste og den interne venteliste.

Den almindelige venteliste er for udefrakommende ansøgere, der ikke er beboer hos en af boligorganisationerne på den fælles venteliste. På den almindelige venteliste står også de personer, som er beboere hos en af boligorganisationer, men har boet der i mindre end et år.

Den interne venteliste er for lejere, som allerede bor hos en af boligorganisationerne på den fælles venteliste og som har boet der minimum et år.
Er du lejer hos FællesBo, Boligselskabet Fruehøjgaard eller Bomidtvest, er det derfor vigtigt, at du kontakter os, så vi kan registrere det på din ansøgning.


Ansøgerne på den almindelige venteliste og den interne venteliste bliver placeret på ventelisten ud fra den dato, der registreres ved betaling - også kaldet anciennitetsdato.


Alle boliger udlejes efter følgende prioritering:1. Ansøgere med særlig fortrinsret (se mere under fortrinsret familieboliger)
2. Ansøgere fra samme afdeling (interne venteliste)
3. Ansøgere fra samme boligorganisation (interne venteliste)
4. Ansøgere fra de andre boligorganisationer på den fælles venteliste (interne venteliste)
5. Ansøgere der ikke har en bolig hos en af boligorganisationerne på den fælles venteliste


Efter ny lov pr. 1. juli 2019 udlejes hver 2. ledige familiebolig uden fortrin for nuværende beboere. Det betyder, at hver 2. bolig udlejes efter følgende prioritering:

1. Ansøgere med særlig fortrinsret (se mere under fortrinsret familieboliger)
2. Alle øvrige ansøgere

Vidste du at..

Når du opretter en ansøgning til familieboliger på lejehuset og betaler det årlige gebyr, beholder du din anciennitet på ventelisten, uanset om du er aktiv søgende eller i bero.

Det kan derfor være en fordel for dig at oprette en ansøgning nu, selvom du muligvis først får brug for en bolig på lejehuset senere i livet.

Vær opmærksom på

Hvis du flytter, er det vigtigt, at du ændrer din adresse på din ansøgning. Hverken postvæsnet eller folkeregistret oplyser om adresseændringer.