Du er under uddannelse, når du opfylder et af følgende kriterier:

  • Du er i gang med en SU-berettiget uddannelse.
  • Du er i lære, traniee eller har en elevplads.
  • Du kan dokumentere minimum 20 timers ugentlig skolegang i dagtimerne. Det gælder også uddannelser, der ikke er SU-berettigede (fx. produktionsskole og sprogskole).
  • Du er i gang med et praktikophold eller lignende, hvor dette er et krav for optagelse på en uddannelse. Praktikophold og andet kan dog kun godkendes som dokumentation for 1 år.
  • Du er ung og har et særligt behov (dokumenteres af fx. en sagsbehandler ved kommunen).

Er der ingen på venteliste til studieboligerne, kan andre - som ikke er under uddannelse - komme i betragtning.