Kom foran i køen, hvis du er senior
Enkelte afdelinger / boliger udlejes som seniorboliger eller seniorbofællesskab. Det betyder, at du som senior, kan få fortrin.

Se betingelserne under fortrinsret familieboliger.

 

undefined