Hvad er definitionen på en familie?Når I ønsker at bo i en almen bolig, skal I være opmærksom på reglerne for udlejningen af familieboliger - og hvornår I er en familie i lovens forstand?

Definitionen på en familiebolig er som følgende:

  • Du er alene eller I er et par med hjemmeboende barn/børn under 23 år.
  • Du/I har barn/børn, som ikke bor hjemme, men som ikke er fyldt 18 år.
  • Du er gravid og er mere en 12 uger henne i graviditeten.

Definitionen på børn er som følgende:

  • Biologiske børn
  • Adoptivbørn
  • Plejebørn